Aktualności

Opublikowano: 19 grudzień 2023

Jiwoo Seol zdobywa Grand Prix! Nagrody Specjalne Wrocław Con Corde 2023/Jiwoo Seol wins the Grand Prix! Special Awards Wrocław Con Corde 2023

[POL]

I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Online Wrocław Con Corde zakończył się zwycięstwem Jiwoo Seol - młodej skrzypaczki uczącej się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec p. Anety Szczygielskiej. Nagrodą Główną w konkursie są skrzypce autorstwa wrocławskiego lutnika Krzysztofa Mroza (strona internetowa: http://www.lutnik.pl/).

Decyzją Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Sławomira Tomasika z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie zostało przyznane 20 Nagród specjalnych, których Fundatorami byli:

- Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego (https://fundacjaskrzypce.pl/)

- dr Kamil Grabowski - Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Dni Hochbergowskie w Roztoce

- Fundacja św. Jadwigi w Morawie (https://morawa.org)

- Festiwal Young Classic Dialog w Berlinie (http://young-classic-dialog-berlin.de/)

- Zoya Nevgodovska (Hochschule Für Musik Hanns Eisler Berlin)

- prof. dr hab. Sławomir Tomasik (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

- Nataliya Chepurenko - Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Music Academy FORTE” w Brukseli (https://musicacademy.be/)

- Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu.

 

Dziękujemy Fundatorom nagród i gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

 

[ENG]

The 1st International Online Violin Competition Wrocław Con Corde ended with the victory of Jiwoo Seol - a young violinist studying at the Karol Szymanowski First and Secondary Secondary Music School in Wrocław in the violin class of Aneta Szczygielska. The main prize in the competition is a violin made by Krzysztof Mróz, luthier from Wroclaw. (website: http://www.lutnik.pl/).

By the decision of the Jury chaired by prof. Ph.D. Sławomir Tomasik from the University of Music. The Fryderyk Chopin University in Warsaw was awarded 20 special prizes, whose founders were:

- SKRZYPCE Tadeusz Wroński Foundation  (https://fundacjaskrzypce.pl)

- Dr. Kamil Grabowski - Director of the International Hochberg Days Festival in Roztoka

- St. Jadwiga Foundation in Morawa (https://morawa.org/)

- Young Classic Dialog Festival in Berlin (http://young-classic-dialog-berlin.de/)

- Zoya Nevgodovska (Hochschule Für Musik Hanns Eisler Berlin)

- prof. Ph.D. Sławomir Tomasik (Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw)

- Nataliya Chepurenko - Director of the International Festival "Music Academy FORTE" in Brussels (https://musicacademy.be/)

- Lower Silesian Chopin Society in Wrocław.

 

We would like to thank the Founders of the awards and congratulate all the winners and honorable mentions!