Struktura

pawel-zawadzkiProf. nadzw. dr hab. Paweł Zawadzki – Prezes Zarządu. Wrocławski pianista, laureat licznych konkursów pianistycznych. Artysta prowadzi bardzo bogatą działalność estradową. Współpracował z takimi dyrygentami jak: Marek Pijarowski, Jacek Kaspszyk, Tadeusz Strugała, Wojciech Rodek, Mieczysław Gawroński, Massimiliano Caldi, Giancarlo de Lorenzo, Kai Baumann, Lee Hong–Jin, Eugene Tzigane. Paweł Zawadzki prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Jest jurorem konkursów pianistycznych, prowadzi seminaria metodyczne dla nauczycieli oraz kursy pianistyczne dla uczniów szkół muzycznych i studentów na terenie całego kraju. Jego uczniowie odnoszą sukcesy na znaczących konkursach o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Prezydenta Miasta Wrocławia. Działalność artystyczną i pedagogiczną Pawła Zawadzkiego doceniono licznymi nagrodami m. in. nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Paweł Zawadzki zainicjował powstanie Dolnośląskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu.

magdalena-plociennikMagdalena Płociennik – Wiceprezes Zarządu. Skrzypaczka, kameralistka, pedagog. W roku 1994 ukończyła studia w klasie skrzypiec Aleksandra Pawłowa w Państwowym Konserwatorium im. Antoniny Nieżdanowej w Odessie. Obecnie – jako nauczyciel dyplomowany – uczy w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, gdzie w latach 2005–2016 pełniła również funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i gitary I st., oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. F. Chopina we Wrocławiu. W pracy może się wykazać sukcesami, gdyż jej uczniowie zdobywają laury na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, zarówno skrzypcowych jak i zespołów kameralnych. Poza działalnością dydaktyczną zajmuje się organizacją na terenie Dolnego Śląska koncertów, a także kursów i warsztatów muzycznych. Jest również czynnym instrumentalistą. W latach 1994–2009 współpracowała z orkiestrą Opery Wrocławskiej, a w latach 2004–2014 współtworzyła Wrocławski Kwartet Smyczkowy, z którym koncertowała w Polsce i w Niemczech. Od 2011 r. pełni funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Towarzystwa im. F. Chopina we Wrocławiu. Za swą pracę w 2006 r. została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.

iwona-sukienikIwona Sukienik – Wiceprezes i Sekretarz Zarządu. Absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej specjalności dziennikarstwa muzycznego oraz kierunku Communication Design – projektowania komunikacji wizerunku organizacji/instytucji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pianistka i nauczyciel mianowany w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina i Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu. Kilkakrotnie wyróżniana podczas imprez organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jej uczniowie są laureatami konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Pomysłodawczyni i koordynator wrocławskiej ogólnopolskiej imprezy pianistycznej dla dzieci i młodzieży, koncertów i kursów pianistycznych organizowanych przez DTiFC oraz inicjatorka dolnośląskiego festiwalu "Chopin-bez granic". Pracowała m.in. pod okiem Pawła Zawadzkiego, Edwarda Wolanina, Karola Radziwonowicza, Grzegorza Kurzyńskiego, Celiny Hellerowej, Olgi Rusiny, Igora Longato, Valerego Szackiego, Anastasa Slavcheva. Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce,we Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie, Czechach, Węgrzech, Niemczech i Słowacji.

kamil-piotr-grabowskiKamil Piotr Grabowski – Członek Zarządu. Z pochodzenia Jeleniogórzanin. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych o profilu snycerstwo w Jeleniej Górze – Cieplicach Śląskich.  Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, obecnie doktorant na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Prowadzi klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczne I i II stopniaj im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. Wielokrotnie występował, jako solista w Filharmoniach: Dolnośląskiej, Sudeckiej, Wrocławskiej, Lubuskiej, oraz kilkanaście razy w Dusznikach Zdroju, Akademiach Muzycznych we Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawie, oraz wielu miastach i placówkach kulturalnych na terenie Polski. Uczestniczył w kilkudziesięciu festiwalach organizowanych min. przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Dolnośląskie Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Operę i Operetkę Wrocławską, Wrocławski Teatr Lalek, Festiwal „Muzyka epok” w Dusznikach Zdroju, Legnickich dniach romansu Polsko – Rosyjskiego koncertując z prof. Wiesławem Bednarkiem i Jeleną Guminską. Był partnerem i solistą w wielu projektach muzycznych pod batutą Adama Klocka, Jacka Kasprzyka, Andrzeja Kosendiaka, Jerzego Maksymiuka, Czesława Grabowskiego, Vladimira Kiridajeva, Marka Pijarowskiego i Benedykta Ksiądzyny.

karolina-przybylskaKarolina Przybylska – Członek Zarządu. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Od 2014 roku jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klawesynu prowadzonej przez prof. Martę Czarny–Kaczmarską oraz dr hab. Aleksandrę Rupocińską. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez uznanych pedagogów, m.in. prof. Marka Toporowskiego, prof. Hermana Stindersa, dr hab. Alinę Ratkowską.

ryszard-slawczynskiRyszard Sławczyński (ur. 1962) – Członek Honorowy DTiFC.  Animator kultury, publicysta, wydawca, poeta, podróżnik, miłośnik Odry, popularyzator kultury Kresów Wschodnich. Absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1999 roku założył i prowadzi Oficynę Wydawniczą Akwedukt, działającą przy Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu, gdzie wydaje poezję oraz literaturę wspomnieniową. Autor jedynej w polskim piśmiennictwie antologii wierszy z motywem rzeki „Kiedy Ty mówisz Odra" (Wrocław 1999). Opracował i wstępem opatrzył książkę „Z Kresów przez Afrykę do ..." (Wrocław 2002). Są to wspomnienia czterech kobiet przebywających w okresie II wojny światowej na Syberii, które opuściły teren Rosji Sowieckiej wraz z wojskiem generała Andersa, a kolejne lata przeżyły na terenie Afryki. W 2014 roku opublikował album fotograficzny „Samochodem przez Kresy. Miejsca sercu bliskie" i jest to dokumentacja polskich wojskowych cmentarzy jak też pojedynczych mogił.

Pierwszą wyprawę na Kresy odbył jeszcze w okresie trwania Rosji Sowieckiej w 1987 roku (Lwów, Buczacz, Krzemieniec, Kamieniec Podolski, Okopy Świętej Trójcy).

Autor licznych wystaw fotograficznych min. „Mereczowszczyzna na Kresach - miejsce urodzin Tadeusza Kościuszki" była prezentowana w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu i Muzeum Regionalnym w Jarocinie (2011), a „Płungiany na Żmudzi – miejsce urodzenia Wandy Rutkiewicz" w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wałbrzychu (2013). Wygłasza na temat Kresów liczne prelekcje połączone z pokazami multimedialnymi. W 2012 roku przez miesiąc przebywał w Kazachstanie, gromadząc materiały na temat Polaków zesłanych tam, decyzją władz sowieckich, w 1936 roku z okolic Żytomierza, Winnicy i Kamieńca Podolskiego. Owocem tej podróży jest film „Polacy na stepach Kazachstanu".

W konkursie ogłoszonym przez Urząd Miasta Wrocławia oraz redakcję „Gazety Wrocławskiej" otrzymał prestiżowy tytuł „Życzliwy Wrocławianin 2009". W 2012 roku został uhonorowany złotą odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 2013 roku odznaczony medalem Dziedzictwo Kresów Wschodnich przez Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.

Od 2010 roku dyrektor Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

ryszard-slawczynskiJan Aleksander Drajczyk – Członek zarządu. Emeryt. Syn Osadnika wojskowego, a byłego mieszkańca miasta Łuck. Wrocławianin „z eksportu” w 1967 po maturze (Mirsk), zatrudnił się w drukarni, z zawodu typograf. Ukończył technikum poligraficzne, wieloletni redaktor techniczny (typograf) Wydawnictwa Ossolineum. Ukończył Studium Redaktorów Technicznych (1973). Pracę i działalność w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek docenił m.in. minister Kultury i Sztuki wyróżniając odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W swojej ponad 25-letniej pracy w Ossolineum jako typograf opracował pozycje od naukowych poprzez poradniki, słowniki do beletrystyki. Brał udział w przygotowaniu do druku m.in. pierwszego wydania w Polsce (Wydawnictwo Ossolineum) wspomnień gen. St. Maczka, książki pt. Od powodu do czołga, i wielu, wielu innych. Działa w kilku stowarzyszeniach m.in. Stowarzyszenie Chemików Wojskowych RP (jest redaktorem biuletynu CHEMIK), Stowarzyszeniu Żołnierzy Misji Pokojowych ONZ, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Towarzystwie Wiedzy Obronnej. Za działalność i popularyzowanie dziejów i tradycji oręża polskiego oraz krzewieniu wiedzy wojskowej, został uhonorowany m.in. Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Medalem TWO, Srebrnym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznaką Srebrną Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Jest członkiem Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej. Przez wiele lat współpracował z Wydawnictwem NORTOM, które w swoich publikacjach ukazało ogrom zbrodni popełnionych przez OUN-UPA na Polakach.